Literarura z zakresu twórczej i innowacyjnej edukacji

Barański C., Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli, WSiP, Warszawa 1986.

de Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć, PRIMA, Warszawa 1998

Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji - rozpoznawanie i kształcenie, Impuls, Kraków 2007.

Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, WSPS, Warszawa 1995.

Dyrda B. (red.), Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży - poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Impuls, Kraków 2004.

Fechner-Sędzicka I., Szkolny system wspierania zdolności - jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia?, Aker, Toruń 2003.

Figiel M., Szkoły autorskie w Polsce - realizacje edukacyjnych utopii, Impuls, Kraków 2001.

Góralski A., Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990.

Górniewicz J., Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka - porady dla rodziców i nauczycieli, UMK/UAM, Warszawa-Toruń 1993.

Kubicka D., Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Landau E., Twoje dziecko jest zdolne - wychowanie przykładem, PAX, Warszawa 2005.

Limont W. (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Impuls, Kraków 2004.

May R., Twórczość czyli droga w nieznane, WSiP, Warszawa 1989.

Moos J., Innowacje pedagogiczne w praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Łódź 2006.

Nakonieczna D., Klasy autorskie w szkołach twórczych, Ostoja, Warszawa 1993.

Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, WSiP, Warszawa 1998.

Nęcka E., Trop - Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Impuls, Kraków 1994.

Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Impuls, Kraków 1995.

Nęcka E., Trening twórczości, Impuls, Kraków 1998.

Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.

Nierenberg G. I., Sztuka kreatywnego myślenia, Studio Emka, Warszawa 1996.

Olinkiewicz E., Repsch E., Warsztaty edukacji twórczej, EUROPA, Wrocław 2001.

Perleth Ch. (red.), Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci - każde dziecko ma talent, PZWL, Warszawa 2003.

Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, Warszawa, PZWS 1969.

Pluta A., Zdański J.(red.), Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych - aspekty koncepcyjno-programowe, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Częstochowa 1996.

Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1985.

Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2002.

Przybylska I., Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Impuls, Kraków 1999.

Ruszkowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, IWZZ, Warszawa 1986.

Schulz R., Nauczyciel jako innowator, WSiP, Warszawa 1989.

Schulz R., Twórczość pedagogiczna - elementy teorii i badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1994.

Szmidt K. J., Elementarz twórczego życia, WAB, Warszawa 1997.

Szmidt K. J., Przewodnik metodyczny dla nauczycieli "Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości", WSiP, Warszawa, 1997.

Szmidt K. J., Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości, wstęp, wybór i opracowanie, część 1, WSiP, Warszawa 1997.

Szmidt K. J., Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości, wstęp, wybór i opracowanie, część 2, WSiP, Warszawa 1998.

Szmidt K. J. (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania, Impuls, Kraków.

Szmidt K. J., Borzęcki A., Okraszewski K., Rakowiecka B., Podręcznik eksperymentalny "Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości", część 1, WSiP, Warszawa 1997.

Szmidt K. J., Okraszewski K., Rakowiecka B., Podręcznik eksperymentalny "Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości", część 2, WSiP, Warszawa 1997.

Szmidt K. J., Okraszewski K., Rakowiecka B., Program edukacyjny "Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości", WSiP, Warszawa 1997.

Szmidt K. J., Bonar J., Program edukacyjny "Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym", WSiP, Warszawa 1998.

Szmidt K. J., Bonar J., "Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu początkowym", klasa I Ziemia, książka dla nauczyciela, WSiP, Warszawa 1998.

Szmidt K. J., Bonar J., "Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu początkowym", klasa I Ziemia, książka ćwiczeń, WSiP, Warszawa 1998.

Szmidt K. J., Bonar J., "Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu początkowym, klasa II Ogień i Woda, książka dla nauczyciela", WSiP, Warszawa 2000.

Szmidt K. J., Bonar J., "Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu początkowym", klasa II Ogień i Woda, książka ćwiczeń, WSiP, Warszawa 2000.

Szmidt K. J., Szkice do pedagogiki twórczości, Impuls, Kraków 2001.

Szmidt K. J., Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Szmidt K. J., Piotrowski K. J. (red.), Psychopedagogika działań twórczych, współredakcja, Impuls, Kraków 2005.

Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

Szymański M.S., Twórczość i style poznawcze uczniów, WSiP, Warszawa 1987.

Śliwerski B., Edukacja autorska, Impuls, Kraków 1996.

Uszyńska-Jamroc J., Twórcza aktywność dziecka - teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju, Trans Humana, Białystok 2003.

Wójcicki J., ABC nauczyciela nowatora, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz 1996.

Zawadzki R., Psychologia i twórczość, WSiP, Warszawa 2005.

Zborowski J. (red.), Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, WSiP, Warszawa 1986.

Zwolińska E. A. (red.), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

Żuk T., Uzdolnienia twórcze a osobowość, UAM, Poznań 1986.